Catalyst:
  •  

Pierwszy niezależny serwis poświęcony tematyce obligacji korporacyjnych

Prezentacja Elementarz

Obligacje Korporacyjne - Dlaczego warto?
Obligacje korporacyjne

Formalnie obligacja korporacyjna (przedsiębiorstwa, komercyjna) to dłużny instrument finansowy, na podstawie którego emitent (dłużnik) zaciąga zobowiązanie (dług) u obligatariusza (wierzyciela) na określony z góry czas. W praktyce to nic innego jak kolejna forma prawna pożyczki, w której pożyczkodawcy – inwestorzy oczekują jak najwyższych odsetek przy możliwie najwyższym bezpieczeństwie. Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw jest formą lokowania posiadanych oszczędności, która przynosi stabilny i z góry określony dochód.

Obligacje komercyjne mogą emitować podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne (zgodnie z definicją ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach). W praktyce więc emitentami obligacji przedsiębiorstw mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz, pomimo nieposiadania osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjne. Czytaj dalej →

Notowania/Indeksy

WIBOR 3M0.00%
WIBOR 6M0.00%
WIBOR 12M0.00%
EURIBOR 1M-0,52-1.18%
EURIBOR 3M-0,47-1.3%
USD3,7364-0.36%
EUR4,4060-0.24%
CHF4,0806-0.2%
GBP4,8828-0.6%
Wspieraneprzez0.00%

- WIBID (warsaw interbank bid rate) - roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalane o godz 11:00

- WIBOR (warsaw interbank offered rate) - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane o godz 11:00

Nasi Partnerzy:

loga parnterów CorporateBonds.pl