Debiut na Catalyst - Trust S.A.

Trust S.A.

Debiut: 3 października 2011

Firma jest liderem w budowie i sprzedaży komfortowych, funkcjonalnych mieszkań i domów w dogodnych oraz prestiżowych lokalizacjach.

Trust
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + 4,75% półrocznie 03 czerwca 2014 22 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 3 października 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 22.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+4,75%
Data wykupu: 03 czerwca 2014
Cel emisji: pozyskanie przez Emitenta środków finansowych, które zamierza przeznaczyć na finansowanie projektów deweloperskich Emitenta i spółek celowych Emitenta oraz spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Nordea Bank Polska SA na zakup przez Emitenta gruntów pod inwestycje deweloperskie.

Zabezpieczenie: hipoteka łączna do kwoty 44.677.167 zł.