Debiut na Catalyst - MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Debiut: 9 sierpnia 2010

Spółka Multimedia Polska jest czołowym ogólnopolskim operatorem telekomunikacyjnym obecnym na rynku od 20 lat, dostawcą telewizji cyfrowej z wideo na żądanie (VoD), internetu szerokopasmowego i mobilnego oraz telefonu stacjonarnego i mobilFonu.

MultimediaPolska
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
MMP001301115 Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + 3,5% półrocznie 30 listopada 2015 400 000 000 zł 500 000 zł

Data debiutu: 9 sierpnia 2010. o godz. 10.30 obligacje wejdą do obrotu zorganizowanego

Obligacje będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot.
Ze względu na wysoką jednostkową wartość nominalną obligacji, wynoszącą 500.000 zł, Emitent nie będzie ubiegał się o skierowanie obligacji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW.

Cel emisji obligacji

100.000.000 PLN przeznaczone na częściową spłatę kredytu wraz z należnymi odsetkami.
300.000.000 PLN przeznaczone na skup akcji własnych w drodze wezwania.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:

Data emisji: 13.05.2010 rok
Liczba obligacji w ofercie: 800
Liczba objętych obligacji: 800
Jednostkowa wartość nominalna: 500.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej
Wartość emisji: 400.000.000 zł
Oprocentowanie: zmienne (WIBOR 6M + marża 3,5%)
Odsetki: wypłacane co 6 miesięcy
Stopa % w pierwszym okresie odsetkowym: 7,52%

Wykup obligacji

Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 30 listopada 2015 roku.

Zabezpieczenie

Obligacje są niezabezpieczone

Emitent jest ogólnopolskim operatorem kablowym, specjalizującym się w dostarczaniu telewizji cyfrowej, internetu szerokopasmowego i mobilnego oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej.. W 2009 r. przychody Grupy wyniosły 526,3 mln zł, zysk netto 64,1 mln zł.W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. przychody Grupy wyniosły 138,1 mln zł, a zysk netto 21,5 mln zł. Spółka będzie 30. emitentem, którego obligacje notowane będą na Catalyst.