Debiut na Catalyst - BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ

Debiut: 31 maja 2011

Misja i cele Banku Spółdzielczego w Limanowej są ściśle związane ze wspieraniem lokalnych społeczności i aktywną działalnością w regionie.

BankiSpoldzielcze
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
BSL0521 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 3,2% półrocznie 13 maja 2021 7 000 000 zł 1 000 zł

Debiuty: 31 maja 2011

Emitent: BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ

Wartość emisji: 7.000.000 PLN

Oprocentowanie: WIBOR 6M + 3,2%

Cele: Rozwój akcji kredytowej

Data wykupu: 13.05.2021 r.