Debiut na Catalyst - GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU

Debiut: 28 lipca 2011

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku jest bankiem detalicznym działającym jako spółdzielnia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

GosporadrczyBankSpoldzielczyWBarlinku
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
GBS0621 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 2,8% półrocznie 10 czerwca 2021 6 750 000 zł 1 000 zł

Debiuty: 28 lipca 2011

Emitent: GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU

Wartość emisji: 6.750.000 PLN

Oprocentowanie: WIBOR6M+2,8%

Cele: wzrost poziomu kapitałów własnych Emitenta, rozwój akcji kredytowej, a także pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności statutowej.

Data wykupu: 10 czerwca 2021