Debiut na Catalyst - SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE

Debiut: 28 lipca 2011

Zgodnie ze swoja misją Bank mocno angażuje się w rozwój regionu pod względem gospodarczym i kulturalno-społecznym. Wśród imprez sponsorowanych lub współorganizowanych przez Bank są konferencje, wyjazdy integracyjne organizowane dla władz samorządowych oraz Klientów, koncerty śpiewacze, spektakle teatralne, a także plenerowe spotkania integracyjne oraz spotkania z okazji obchodów rocznicowych i świątecznych.

SpoldzielczyBankRzemioslaiRolnictwaWWolominie
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
BSW0721 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 3,2% półrocznie 8 lipca 2021 10 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 28 lipca 2011

Emitent: SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE

Wartość emisji:10.000.000 PLN

Oprocentowanie:WIBOR6M+3,2%

Cele: Wzrost poziomu kapitałów własnych Emitenta, rozwój akcji kredytowej zwłaszcza dla przedsiębiorstw na terenach wiejskich, a także pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności statutowej.

Data wykupu: 8 lipca 2021 r.