Debiut na Catalyst - gmina Brzesko

gmina Brzesko

Debiut: 22 października 2010

Gmina Brzesko to gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Siedziba gminy to Brzesko.

Brzesko
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C09 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 2% półrocznie 19 października 2011 3 500 000 zł 1 000 zł

Data debiutu: 22 października 2010 r.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu na Catalyst:
3.500 obligacji serii C09, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. Obligacje zaoferowane zostały w trybie oferty niepublicznej.

Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 6m + marża 2%.

Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada w dniu 19 października 2011 r.

Cele emisji
Spłata zobowiązań , wykup papierów wartościowych, pokrycie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną i komunalną, budową i modernizacją obiektów oświatowych, kulturalnych, sportowych i użyteczności publicznej, poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy, nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy.