Debiut na Catalyst - gmina Tczew

gmina Tczew

Debiut: 28 października 2010

Gmina Tczew to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim. W skład gminy wchodzi 26 sołectw, które obejmują 36 miejscowości.

Tczew
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A10 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie 25 sierpnia 2017 2 000 000 zł 1 000 zł

Data debiutu: 28 października br. o godzinie 12:00

Emitent
Emitentem obligacji jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie.

Wielkość emisji
2.000 obligacji na okaziciela serii A10, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i terminie wykupu 25 sierpnia 2017 roku. Obligacje zostały zaoferowane w trybie oferty niepublicznej. Obligacje, ze względu na niską wartość emisji, mają być przedmiotem obrotu wyłącznie w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez GPW.

Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i stanowi sumę stawki bazowej (określonej wg wskaźnika WIBOR6M) z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego oraz stawki marży w wysokości 0,79%.
Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 4,78%.

Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji w dniu 25 sierpnia 2017 r.

Cele emisji
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Tczew w 2010 roku.