Debiut na Catalyst - Solveco S.A.

Solveco S.A.

Debiut: 21 października 2010

SOLVECO S.A. jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych SOLVECOL, prowadzi również odzysk odpadów, recykling i destylację rozpuszczalników.

Solveco
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A,B GPW ASO zmienne, WIBOR3M + marża kwartalnie 06.2011-04.2012 2 640 000 zł 1 000 zł

Data debiutu: 21 października 2010 r.

Informacje o obligacjach podlegających wprowadzeniu na Catalyst:
Liczba obligacji: 2.640, tym: 400 obligacji serii A, 2.240 obligacji serii B
Łączna wartość nominalna obligacji odpowiednio: 400.000 zł, 2.240.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej, tj. 1.000 zł
Łączna wartość Obligacji Serii A i B: 2.640.000 zł
Oprocentowanie obligacji serii A, B: zmienne, ustalane kwartalnie na podstawie 3- miesięcznej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości odpowiednio: 6% dla obligacji serii A (w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 9,86%); 7% dla obligacji serii B (w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 10,85%.

Wykup Obligacji
30.04.2012 r. obligacji serii A, 28.06.2011 r. obligacji serii B