Debiut na Catalyst - ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY W RADOMSKU

ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY W RADOMSKU

Debiut: 30 listopada 2010

Misją Banku jest być najbliższym i zaufanym partnerem swoich Klientów, powiernikiem oszczędności, świadczącym kompleksowe, profesjonalne i efektywne usługi finansowe.

ESBank
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
ESB0725 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 3% półrocznie 16 lipca 2025 5 000 000 zł 1 000 zł

Data debiutu: 30 listopada 2010

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
Liczba obligacji: 5.000
Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej
Łączna wartość emisji obligacji wynosi: 5.000.000 zł
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w okresach półrocznych oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3 punktów procentowych

Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 lipca 2025 roku (obligacje piętnastoletnie).