Debiut na Catalyst - SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Debiut: 30 listopada 2010

Bank Spółdzielczy w Szepietowie pod pierwotną nazwą "Kasy Spółdzielczej" został założony w 1955 r. na skutek przekształcenia punktu kasowego Kasy Spółdzielczej w Wysokiem Mazowieckiem.

SBRBank
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
SBR0725 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 3,5% półrocznie 16 lipca 2025 5 000 000 zł 1 000 zł

Data debiutu: 30 listopada 2010

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
5.000 obligacji serii SBR0725, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, zostało wyemitowanych na podstawie uchwały Zarzadu Banku z dnia 7 lipca 2010 r.
Łączna wartość emisji obligacji wynosi: 5.000.000 zł
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w okresach półrocznych oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,5 punktu procentowego

Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 lipca 2025 roku (obligacje piętnastoletnie).