Debiut na Catalyst - POLSPORT GROUP Sp. z o.o.

POLSPORT GROUP Sp. z o.o.

Debiut: 25 października 2011

Firma POLSPORT istnieje na rynku od 1991 roku i jest jedną ze starszych firm w branży rowerowej w Polsce. Posiada w pełni profesjonalne centrum dystrybucji i obsługi sprzedaży hurtowej. Dysponuje pełnym asortymentem rowerowym zarówno ze średniej półki jak i z najwyższej.

PolsportGroup
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A ASO GPW stałe, 15% kwartalnie 30 maja 2012 1 280 000 zł 1 000 zł

Debiut: 25 października 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 1.280.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 15%
Data wykupu: 30 maja 2012
Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
Zabezpieczenie: poręczenie przez Dom Inwestycyjny Taurus Sp. z o.o.. Poręczenie obejmuje zobowiązania z tytułu emitowanych Obligacji na okaziciela serii A mogących powstać w przyszłości z tytułu niewykonania świadczeń wynikających z tytułu emisji Obligacji, a w szczególności z tytułu ich wykupu i wypłaty odsetek. Jednocześnie Dom Inwestycyjny Taurus pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta.