Debiut na Catalyst - Mo BRUK S.A.

Mo BRUK S.A.

Debiut: 8 listopada 2011

Początkowo firma zajmowała się produkcją wyrobów z lastriko, jednak w późniejszym czasie firma rozszerzyła swoją działalność o przedmiot produkcji betonu towarowego oraz budowy dróg i placów z betonu.

Mo-BRUK
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + 5% półrocznie 12 sierpnia 2014 50 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 08 listopada 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO Bondspot
Seria: A
Wartość emisji: 50.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 5%
Data wykupu: 12 sierpnia 2014
Cel emisji: Celem emisji obligacji było pozyskanie środków na sfinansowanie czterech inwestycji realizowanych przez Emitenta, tj.:

  • Rozbudowę funkcjonującego obecnie zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach k/Ożarowa;
  • Budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże;
  • Budowę zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych w Piekarach Śląskich;
  • Budowę zakładu przetwarzania mułów węglowych (realizacja przewidziana jest w trzech powiązanych technologicznie lokalizacjach) w Wałbrzychu.

Zabezpieczenie: Obligacje są zabezpieczone w formie zastawu rejestrowego na prawie własności nieruchomości gruntowych oraz na prawie użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego na rzecz Emitenta.