Debiut na Catalyst - Trakcja Tiltra

Trakcja Tiltra

Debiut: 7 listopada 2011

Trakcja - Tiltra S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.

TrakcjaTiltra
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 7% półrocznie 12 grudnia 2013 148 608 000 zł 1 000 zł

Debiut: 07 listopada 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 148.608.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: stałe, 7%
Data wykupu: 12 grudnia 2013
Cel emisji: Celem emisji instrumentów dłużnych jest częściowe sfinansowanie zakupu akcji i udziałów spółek: Tiltra Group AB z siedzibą w Wilnie (Litwa) – 100% Akcji, AB Kauno tiltai z siedzibą w Kownie (Litwa) – 96,84% akcji oraz udziałów Silentio Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 22% udziałów – grupa kapitałowa Tiltra.
Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone