Debiut na Catalyst - Widok Energia Sp. z o.o.

Widok Energia Sp. z o.o.

Debiut: 12 stycznia 2011

Spółka realizuje inwestycje typu greenfield w bardzo dynamicznym segmencie energii odnawialnej.

WidokEnergia
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C,D GPW ASO zmienne, półrocznie 09.2011-10.2011 1 380 000 zł 1 000 zł

Debiut: 12 stycznia 2011 r

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
Liczba obligacji serii C: 880 sztuk
Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii C: 880.000 zł
Cena emisyjna jednej Obligacji Serii C: 1.000 zł
Liczba obligacji serii D: 500 sztuk
Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii D: 500.000 zł
Cena emisyjna jednej Obligacji Serii D: 1.000 zł
Łączna wartość Obligacji Serii C i D: 1.380.000 zł
Oprocentowanie: zmienne, kupon wypłacany półrocznie. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie na obligacji serii C, D wynosi odpowiednio: 11,25%, 11,29%

Data wykupu: 13 września 2011 r.- obligacje serii C, 13 października 2011 r.- obligacje serii D