Debiut na Catalyst - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Debiut: 4 stycznia 2012

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

GPW
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + 1,17% półrocznie 02 stycznia 2017 170 000 000 zł 100 zł

Debiut: 04 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO Bondspot
Seria: A
Wartość emisji: 170.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 1,17%
Data wykupu: 02 stycznia 2017