Debiut na Catalyst - Platinum Properties Group S.A.

Platinum Properties Group S.A.

Debiut: 10 stycznia 2012

PPG S.A jest spółką publiczną zajmującą się inwestycjami i budowaniem wartości w obszarze nieruchomości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

PlatinumPropertiesGroup
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A, B GPW ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie wrzesień-październik 2012 5 110 000 zł 1 000 zł

Debiut: 10 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A, B
Wartość emisji: 5.110.000 PLN

  • Seria A – 2.000.000 PLN
  • Seria B – 3.110.000 PLN

Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie:

  • Seria A WIBOR 6M + 7,5%
  • Seria B WIBOR 6M + 6,5%

Data wykupu:

  • Seria A 04 września 2012
  • Seria B 31 października 2012