Debiut na Catalyst - ZPM Henryk Kania S.A.

ZPM Henryk Kania S.A.

Debiut: 12 stycznia 2012

Nowoczesny producent wyrobów mięsnych, działającym na rynku od 1990 r., generującym obecnie przychody na poziomie ponad 300 mln zł.

ZPMHenrykKania
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A, B GPW ASO, Bondspot ASO zmienne, WIBOR3M + 6,3% kwartalnie wrzesień-listopad 2013 20 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 12 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO Bondspot
Seria: A, B
Wartość emisji: 20.000.000 PLN

  • Seria A – 15.000.000 PLN
  • Seria B – 5.000.000 PLN

Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 6,3%
Data wykupu:

  • Seria A 27 września 2013
  • Seria B 07 listopada 2013