Debiut na Catalyst - Włodarzewska S.A.

Włodarzewska S.A.

Debiut: 18 stycznia 2012

Deweloper inwestujący głównie na rynku nieruchomości w Warszawie i województwie mazowieckim – wybudował i sprzedał ponad 2700 mieszkań, realizując 16 osiedli mieszkaniowych.

Włodarzewska
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, Bondspot ASO zmienne, WIBOR3M + 7% kwartalnie 02 czerwca 2013 21 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 18 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO Bondspot
Seria: A
Wartość emisji: 21.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 7%
Data wykupu: 02 czerwca 2013