Debiut na Catalyst - Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Debiut: 25 stycznia 2011

Bank Ochrony Środowiska istnieje już 19 lat, jako stabilna i bezpieczna instytucja, której większościowym udziałowcem jest Państwo.

BOSBank
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
B,C Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie 02 grudnia 2013 700 000 000 zł 1 000 zł

Data debiutu: 25 stycznia 2011 r.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu na Catalyst:
400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii B oraz 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii C spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda.

Oprocentowanie:
Seria B:
oprocentowanie zmienne, kupon wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża 1,40 %
W pierwszym okresie odsetkowym, kupon wynosi 5,45 %
Seria C:
oprocentowanie zmienne, kupon wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości:
a) w odniesieniu do pierwszego i drugiego okresu odsetkowego – 1,15 %
b) w odniesieniu do trzeciego i czwartego okresu odsetkowego marża podana w pkt. a) zostanie podwyższona o 0,10% .
c) w odniesieniu do piątego i szóstego okresu odsetkowego marża podana w pkt. a) zostanie podwyższonej o 0,20%.

Wykup obligacji
Wykup Obligacji Serii B i C nastąpi 02.12.2013 r.

Rating
1 października 2009 r. agencja ratingowa Fitch utrzymała i potwierdziła rating dla Banku na poziomie BBB (ocena długoterminowa). Emisje serii B i C nie posiadają ratingu.

Cel emisji
Cel emisji akcji serii B, C nie został określony.

Zabezpieczenie
Obligacje serii B i C są obligacjami niezabezpieczonymi.