Debiut na Catalyst - East Pictures S.A.

East Pictures S.A.

Debiut: 9 lutego 2012

Spółka East Pictures powstała 2009 roku jako projekt typu start-up. Jej celem jest produkcja filmów komercyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii, które przyciągną licznych widzów do sal kinowych.

EastPictures
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C GPW ASO stałe, I rok 14%; II rok 17% półrocznie, kwartalnie 20 grudnia 2013 735 000 zł 1 000 zł

Debiut: 09 lutego 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: C
Wartość emisji: 735.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: pierwsza wypłata po pół roku, następne co kwartał
Oprocentowanie: stałe, 14% w pierwszym roku, 17% w drugim roku.
Data wykupu: 20 grudnia 2013