Debiut na Catalyst - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Debiut: 20 lutego 2012

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

GPW
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A, B GPW RR, Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + 1,17% półrocznie 02 stycznia 2017 245 000 000 zł 100 zł

Debiut: 20 lutego 2012

Rynki Catalyst: GPW Rynek Regulowany, BondSpot ASO
Seria: A, B
Wartość emisji: 245.000.000 PLN

  • seria A: 170.000.000 PLN (debiut na Rynku Regulowanym)
  • seria B: 75.000.000 PLN (debiut na Rynku Regulowanym i ASO Bondspot)

Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 1,17%
Data wykupu: 02 stycznia 2017