Debiut na Catalyst - e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa

e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa

Debiut: 21 lutego 2012

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

EKancelariaGPF
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
E GPW ASO stałe, 13% kwartalnie 10 listopada 2012 1 950 000 zł 1 000 zł

Debiut: 21 lutego 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: E
Wartość emisji: 1.950.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: płatny kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 13%
Data wykupu: 10 listopada 2012