Debiut na Catalyst - Odratrans

Odratrans

Debiut: 23 lutego 2012

Podstawową działalnością Spółki ODRATRANS S.A jest śródlądowy transport wodny na rynku krajowym i zagranicznym.

Odratrans
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + 4% półrocznie 28 listopada 2014 60 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 23 lutego 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO Bondspot
Seria: A
Wartość emisji: 60.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 4%
Data wykupu: 28 listopada 2014