Debiut na Catalyst - Alior Bank S.A.

Alior Bank S.A.

Debiut: 12 marca 2012

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku, działa od 2008 roku.

AliorBank
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie 14 luty 2020 280 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 12 marca 2012

Rynki Catalyst: ASO Bondspot
Seria: C
Wartość emisji: 280.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + marża w wysokości: do 14 lutego 2015 r. marża wynosi 4,75 %; po 14 lutym 2015 r. marża będzie wynosić 7,75 %; w szczególnych sytuacjach (opisanych w Warunkach emisji) marża może być powiększona dodatkowo o 5,00 %
Data wykupu: 14 luty 2020