Debiut na Catalyst - e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa

e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa

Debiut: 28 marca 2012

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

EKancelariaGPF
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
F GPW ASO stałe, 15% półrocznie 22 grudnia 2013 1 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 28 marca 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: F
Wartość emisji: 1.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: stałe, 15%
Data wykupu: 22 grudzień 2013