Debiut na Catalyst - Kofola S.A.

Kofola S.A.

Debiut: 30 marca 2012

Grupa KOFOLA jest jednym z najbardziej znaczących producentów napojów bezalkoholowych w Europie Środkowej, działającym w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce oraz w Rosji (koncentrując się na Regionie Moskiewskim).

Kofola
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A1, A2, A3 GPW ASO, Bondspot ASO stałe, WIBOR6M + marża półrocznie grudzień 2013, grudzień 2014 49 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 30 marca 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A1, A2, A3
Wartość emisji: 49.000.000PLN

  • seria A1 – 3.075.000PLN
  • seria A2 – 29.075.000PLN
  • seria A3 – 16.850.000PLN

Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + marża:

  • seria A1 – 3,7%
  • seria A2 oraz A3 – 4,4%

Data wykupu:

  • seria A1 – 21 grudnia 2013
  • seria A2 oraz A3 – 21 grudnia 2013