Debiut na Catalyst - Lokaty Budowlane S.A.

Lokaty Budowlane S.A.

Debiut: 4 kwietnia 2012

Lokaty Budowlane S.A. to notowana na rynku NewConnect firma dewelopersko-budowlana, realizująca inwestycje na gruntach własnych. W czerwcu 2010 roku nastąpiła finalizacja połączenia Spółki z firmą Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., która na rynku budowlanym funkcjonowała od 2006 roku.

LokatyBudowlane
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, BondSpot ASO stałe, zerokuponowe brak 15 grudnia 2013 5 500 000 zł 1 000 zł

Debiut: 4 kwietnia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 5.500.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Cena emisyjna: 811,62 PLN
Oprocentowanie: stałe, zerokuponowe
Data wykupu: 15 grudnia 2013