Debiut na Catalyst - Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso

Debiut: 13 kwietnia 2012

Spółka prowadzi działalność w branży zarządzania wierzytelnościami, świadczy usługi finansowe z następujących grup: prewencyjne zarządzanie wierzytelnościami i monitoring płatności, windykacja należności przeterminowanych na zlecenie (w tym także na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych), obrót wierzytelnościami przeterminowanymi i windykacja na własny rachunek nabywcy.

KredytInkaso
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
U01, U02 GPW ASO, Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie 02 stycznia 2016 40 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 13 kwietnia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: U01, U02
Wartość emisji: 40.000.000 PLN

  • seria U01 – 35.000.000 PLN
  • seria U02 – 5.000.000 PLN

Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: WIBOR6M + marża:

  • seria U01 – 5,5%
  • seria U02 – 5,4%

Data wykupu: 02 stycznia 2016