Debiut na Catalyst - BBI Development

BBI Development

Debiut: 19 kwietnia 2012

BBI Development NFI jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem budowania kompetencji i aktywności inwestycyjnej Spółki oraz źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy jest rynek nieruchomości.

BBIDevelopment
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
BBD0215, BBI0215 GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR6M + 6,5% półrocznie 23 luty 2015 35 000 000 zł 10 000 zł

Debiut: 19 kwietnia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: BBD0215, BBI0215
Wartość emisji: 35.000.000 PLN

  • BBD0215 – 21.450.000 PLN
  • BBI0215 – 13.550.000 PLN

Wartość nominalna: 10.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 6,5%
Data wykupu: 23 luty 2015