Debiut na Catalyst - ECI Skarbiec Real Estate FIZ Aktywów Niepublicznych

ECI Skarbiec Real Estate FIZ Aktywów Niepublicznych

Debiut: 23 kwietnia 2012

Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których głównym przedmiotem działalności będzie realizacja projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

ECISkarbiec
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
B GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 5,1% kwartalnie 27 stycznia 2015 24 232 000 zł 1 000 zł

Debiut: 23 kwietnia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: B
Wartość emisji: 24.232.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: WIBOR3M + 5,1%
Data wykupu: 27 stycznia 2015