Debiut na Catalyst - Fast Finance

Fast Finance

Debiut: 26 kwietnia 2012

Przedmiotem działalności Fast Finance S.A. jest zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek oraz monitoring i odzyskiwanie wierzytelności na zlecenie.

FastFinance
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
D GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR6M + 7,5% półrocznie 23 marca 2015 30 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 26 kwietnia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: D
Wartość emisji: 30.000.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: WIBOR6M + 7,5%
Data wykupu: 23 marca 2015