Debiut na Catalyst - P.R.E.S.C.O. Group S.A.

P.R.E.S.C.O. Group S.A.

Debiut: 27 kwietnia 2012

Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek.

Presco Group
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C GPW ASO, Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + 5,2% półrocznie 23 sierpnia 2014 30 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 27 kwietnia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: C
Wartość emisji: 30.000.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: WIBOR6M + 5,2%
Data wykupu: 23 sierpnia 2014