Debiut na Catalyst - Meritum Bank ICB S.A.

Meritum Bank ICB S.A.

Debiut: 9 maja 2012

Meritum Bank ICB S.A., wcześniej Bank Współpracy Europejskiej S.A., działa na polskim rynku od połowy 1990 roku. Akcjonariuszami Banku są: fundusz inwestycyjny Innova/4 L.P., któremu doradza Innova Capital, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz WCP COOPERATIEF U.A. (filia prywantego funduszu Wolfensohn Capital Partners).

MeritumBank
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A BondSpot ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie 09 maja 2020 26 380 000 zł 10 000 zł

Debiut: 09 maja 2012

Rynki Catalyst: ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 26.380.000LN
Wartość nominalna: 10.000 PLN
Kupon: półrocznie
Oprocentowanie: WIBOR6M + marża:

  • Do dnia 09.05.2015 – 6%
  • Po dniu 09.05.2015 – 9%

Data wykupu: 09 maja 2020