Debiut na Catalyst - Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso

Debiut: 11 maja 2012

Spółka prowadzi działalność w branży zarządzania wierzytelnościami, świadczy usługi finansowe z następujących grup: prewencyjne zarządzanie wierzytelnościami i monitoring płatności, windykacja należności przeterminowanych na zlecenie (w tym także na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych), obrót wierzytelnościami przeterminowanymi i windykacja na własny rachunek nabywcy.

KredytInkaso
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
U03 ASO GPW, ASO BondSpot zmienne, WIBOR6M + 5,7% półrocznie 5 września 2016 30 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 11 maja 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: U03
Wartość emisji: 30.000.000LN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półrocznie
Oprocentowanie: WIBOR6M + 5,7%
Data wykupu: 5 września 2016