Debiut na Catalyst - DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O.O. S.K.A.

DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O.O. S.K.A.

Debiut: 6 czerwca 2012

Grupa kapitałowa DTP działa na rynku od 2007r. Jest grupą spółek zajmujących się kompleksową obsługą wierzytelności w tym zakup, obsługa, outsourcing, jak również świadczeniem usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami.

DebtTradingPartners
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR6M + 6,75% półrocznie 28 listopada 2014 13 400 000 zł 1 000 zł

Debiut: 06 czerwca 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 13.400.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: WIBOR6M + 6,75%
Data wykupu: 28 listopada 2014