Debiut na Catalyst - Multimedia Polska S.A.

Multimedia Polska S.A.

Debiut: 27 czerwca 2012

Spółka Multimedia Polska jest czołowym ogólnopolskim operatorem telekomunikacyjnym obecnym na rynku od 20 lat, dostawcą telewizji cyfrowej z wideo na żądanie (VoD), internetu szerokopasmowego i mobilnego oraz telefonu stacjonarnego i mobilFonu.

MultimediaPolska
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
MMP0617 GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie 6 czerwca 2017 250 000 000 zł 10 000 zł

Debiut: 27 czerwca 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: MMP0617
Wartość emisji: 250.000.000 PLN
Wartość nominalna: 10.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + marża:

  • 4% – okresy odsetkowe, w których w dacie badania przypadającej przed rozpoczęciem okresu odsetkowego:
    • Wartość wskaźnika dźwigni finansowej była niższa lub równa 3,5; oraz
    • Wartość wskaźnika obsługi odsetek była wyższa lub równa 3;
  • 4,85% – okresy odsetkowe, w których w ostatniej dacie badania przypadającej przed rozpoczęciem okresu odsetkowego:
    • wartość wskaźnika dźwigni finansowej była wyższa niż 3,5; lub
    • wartość wskaźnika obsługi odsetek była niższa niż 3;

Data wykupu: 6 czerwca 2017