Debiut na Catalyst - PKN Orlen S.A.

PKN Orlen S.A.

Debiut: 27 czerwca 2012

Spółka jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2011 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN wyniósł blisko 27,8 mln ton.

PKNOrlen
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
ORLEN002 270219 ASO BondSpot zmienne, WIBOR 6M + 1,6% półrocznie 27 lutego 2019 1 000 000 000 zł 100 000 zł

Debiut: 27 czerwca 2012

Rynki Catalyst: ASO BondSpot
Seria: ORLEN002 270219
Wartość emisji: 1.000.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 1,60%
Data wykupu: 27 lutego 2019