Debiut na Catalyst - Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A.

Debiut: 29 czerwca 2012

Getin Noble Bank powstał w w styczniu 2010 roku wynikiem połączenia Getin Banku oraz Noble Banku, działa w ramach grupy kapitałowej Getin Holding.

GetinNobleBank
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
PP-IV GPW ASO zmienne, WIBOR 6M + 3,55% półrocznie 27 czerwca 2018 40 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 29 czerwca 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: PP-IV
Wartość emisji: 40.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,55%
Data wykupu: 27 czerwca 2018