Debiut na Catalyst - Navi Group S.A.

Navi Group S.A.

Debiut: 13 lipca 2012

NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.

NaviGroup
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
G GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 7,5% kwartalnie 15 listopada 2015 4 705 000 zł 1 000 zł

Debiut: 13 lipca 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: G
Wartość emisji: 4.705.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 7,5%
Data wykupu: 15 listopada 2015