Debiut na Catalyst - Akcept Finance S.A.

Akcept Finance S.A.

Debiut: 24 lipca 2012

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność finansowa, w szczególności świadczenie usług faktoringu pełnego krajowego, faktoringu pełnego zagranicznego, faktoringu niepełnego, udzielania pożyczek krótkoterminowych, a także świadczenia usług dyskonta weksli i pośrednictwa w sprzedaży produktów i usług świadczonych przez partnerów biznesowych.

AkceptFinance
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 11,2% półrocznie 23 marca 2014 3 435 000 zł 1 000 zł

Debiut: 24 lipca 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 3.435.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półrocznie
Oprocentowanie: stałe, 11,2%
Data wykupu: 23 marca 2014