Debiut na Catalyst - PCZ

PCZ

Debiut: 17 sierpnia 2012

PCZ S.A. wraz z Grupą Kapitałową to zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo medyczne działające na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujące się świadczeniem wszelkich usług medycznych oraz wytwarzaniem lub dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych.

PCZ
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
B GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR3M + 6% kwartalnie 30 czerwca 2015 8 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 17 sierpnia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: B
Wartość emisji: 8.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6%
Data wykupu: 30 czerwca 2015