Debiut na Catalyst - Admiral Boats S.A.

Admiral Boats S.A.

Debiut: 24 sierpnia 2012

Admiral Boats to dynamicznie rozwijający się producent łodzi.

AdmiralBoats
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 7,2% kwartalnie 16 kwietnia 2015 5 384 000 zł 1 000 zł

Debiut: 24 sierpnia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: C
Wartość emisji: 5.384.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7,2%
Data wykupu: 16 kwietnia 2015