Debiut na Catalyst - Bank Pocztowy

Bank Pocztowy

Debiut: 27 sierpnia 2012

Bank Pocztowy to uniwersalny Bank świadczący bezpieczne i przejrzyste usługi finansowe w Urzędach Pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju.

BankPocztowy
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
B GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 1,70% półrocznie 10 lipca 2014 200 000 000 zł 10 000 zł

Debiut: 27 sierpnia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: B
Wartość emisji: 200.000.000 PLN
Wartość nominalna: 10.000 PLN
Kupon: półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 1,70%
Data wykupu: 10 lipca 2014