Debiut na Catalyst - Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Debiut: 3 września 2012

Milmex jest jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie Polski południowej. Organizacja spółki, jej wykwalifikowana kadra oraz znaczące zaplecze kapitałowe są bazą do realizacji coraz bardziej złożonych i wartościowych projektów integratorskich.

Milmex
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
KOM12C GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR6M + 6,3% półrocznie 25 kwietnia 2014 12 905 000 zł 1 000 zł

Debiut: 3 września 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: KOM12C
Wartość emisji: 12.905.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 6,3%
Data wykupu: 25 kwietnia 2014