Debiut na Catalyst - Grupa Prawno

Grupa Prawno

Debiut: 4 września 2012

Grupa Prawno-Finansowa Causa S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie zastępstwa w negocjacjach z dłużnikami, pomocy prawnej dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, pozyskiwaniu kapitału poza bankowego oraz przekształceń własnościowych.

GPFCausa
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 15% kwartalnie 23 lutego 2014 420 000 zł 1 000 zł

Debiut: 4 września 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 420.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 15%
Data wykupu: 23 lutego 2014