Debiut na Catalyst - e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa

e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa

Debiut: 12 września 2012

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

EKancelariaGPF
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
G, I GPW ASO stałe, 13% kwartalnie kwiecień - maj 2013 4 600 000 zł 1 000 zł

Debiut: 12 września 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: G, I
Wartość emisji: 4.600.000 PLN

  • seria G – 3.000.000 PLN
  • seria I – 1.600.000 PLN

Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 13%
Data wykupu:

  • seria G – 16 kwietnia 2013
  • seria I – 11 maja 2013