Debiut na Catalyst - Murapol

Murapol

Debiut: 14 września 2012

Murapol S.A. to developer posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Emitent realizuje również inwestycje komercyjne.

Murapol
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
D, E GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR3M + marża kwartalnie kwiecień - maj 2015 15 000 000 zł 100 zł

Debiut: 14 września 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: D, E
Wartość emisji: 15.000.000 PLN

  • seria D – 7.500.000 PLN
  • seria E – 7.500.000 PLN

Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + marża:

  • seria D – 5,21%
  • seria E – 5,22%

Data wykupu:

  • seria G – 27 kwietnia 2015
  • seria I – 16 maja 2015