Debiut na Catalyst - Invista S.A.

Invista S.A.

Debiut: 17 września 2012

W skład Grupy Kapitałowej Invista wchodzą spółki Invista S.A. oraz Invista Dom Maklerski S.A.

Invista
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
B GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 7% kwartalnie 18 czerwca 2015 3 865 000 zł 1 000 zł

Debiut: 17 września 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: B
Wartość emisji: 3.865.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7%
Data wykupu: 18 czerwca 2015