Debiut na Catalyst - Grupa ADV

Grupa ADV

Debiut: 20 września 2012

Spółka ADV powstała w 2000 roku, jako Grupa ADV S.A. działa od 2010 roku. W październiku 2007 roku spółka debiutowała na rynku New Connect, a od 13 kwietnia 2011 akcje Grupy ADV są notowane na rynku podstawowym GPW w Warszawie. W akcjonariacie Grupy znajdują się znaczące instytucje finansowe, m.in. Investors TFI, Pekao OFE oraz Amplico OFE.

GrupaADV
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A2 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 5,9% półrocznie 16 listopada 2014 4 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 20 września 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A2
Wartość emisji: 4.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 5,9%
Data wykupu: 16 listopada 2014